prices

قیمت ها

پلن های متنوع برای تمامی نیازهای شما

ویو ارزان

هر ۱۰۰۰ ویو ۱۵۰۰ تومان

دریافت ویو با سرعت زیاد

ویو واقعی

هر ۱۰۰۰ ویو ۲۵۰۰ تومان

دریافت ویو با سرعت زیاد

ویو استوری

هر ۱۰۰۰ ویو ۶۵۰۰ تومان

دریافت ویو با سرعت متوسط

لایک ارزان ایرانی

هر ۱۰۰۰ لایک ۳۵۰۰ تومان

دریافت لایک با سرعت زیاد

لایک با کیفیت ایرانی

هر ۱۰۰۰ لایک ۳۵۰۰ تومان

دریافت لایک با سرعت زیاد

لایک ایرانی مسابقات

هر ۱۰۰۰ لایک ۵۵۰۰ تومان

دریافت لایک با سرعت خیلی کم

لایک ایرانی ۵ پست آخر

هر ۱۰۰۰ لایک ۱۰۰۰۰ تومان

دریافت لایک با سرعت کم

لایک ایرانی ۱۰ پست آخر

هر ۲۰۰۰ لایک ۲۰۰۰۰ تومان

دریافت لایک با سرعت کم

فالور ایرانی سرور نقره ای

هر ۱۰۰۰ فالور ۹۰۰۰ تومان

برای سفارشات با تعداد کم

فالور ایرانی سرور طلایی

هر ۱۰۰۰ فالور ۱۰۰۰۰ تومان

برای سفارشات با تعداد متوسط

فالور ایرانی سرور پلاتینیوم

هر ۱۰۰۰ فالور ۱۵۰۰۰ تومان

برای سفارشات با تعداد زیاد

کامنت تصادفی ایرانی

هر ۱۰ کامنت ۱۵۰۰ تومان

برای سفارشات با تعداد کم

بزودی...

سرویس های جدید تر